Otoczak Biały 15 - 25 mm, 25 - 40 mm

Ceny

  • Cena

    luz - 1350 zł/t, worek 25 kg - 39,50 zł

Cena luz dotyczy towaru bez opakowania. W przypadku towaru zakupionego w big-bagu należy doliczyć opakowanie bezzwrotne w cenie 30 zł.