Jakość zgodna z normami PN-EN

Wszystkie wyroby spełniają wymagania Polskich Norm PN-EN lub Aprobat Technicznych i dopuszczone są do sprzedaży na podstawie Krajowych Deklaracji Zgodności.

PN-EN 13338:2005 Betonowe Kostki Brukowe. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1339:2005/AC:2007

Kostki brukowe o  grubości 6-10 cm, Eco Deck, Sasso.

Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie nr AT/2011-02-2795

Betonowa kostka brukowa o grubości 4 cm.

Aprobata Techniczna IBDiM  w Warszawie nr AT/2011-02-2793

Betonowa płyta ażurowa Meba 60/40/10 cm i Meba 60/40/8 cm.

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1339:2005/AC:2007

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1340:2004/AC:2007

Krawężniki, obrzeża, cieki wodne.

Wykwity Wapienne

Wykwity wapienne, jakie mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych, powstają na skutek naturalnych reakcji fizykochemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie. Pod wpływem warunków atmosferycznych i naturalnej eksploatacji wykwity wapienne podlegają procesom samolikwidacji . Okres zaniku wykwitów może trwać średnio od kilku tygodni do około 2 lat i zależy od intensywności eksploatacji nawierzchni. Wykwity nie są wadą  i nie pogarszają jakości wyrobów betonowych, a ich wpływ na kolor jest tylko pozorny i chwilowy.

Albet - Granito