Zakład górniczy Albet Gościszka

Zakład górniczy Albet Gościszka zajmuje się produkcją i sprzedażą kruszyw o frakcji:

  • 2/8 mm
  • 2/16 mm
  • 0/2 mm piasek płukany
  • 0/4 mm piasek sucho-siany.